Selecteer een pagina

Bent

Vraagprijs

€ 499.000,- v.o.n.

 

  Algemene informatie

Bent, 2391 JJ Hazerswoude-Dorp

 

 

Bent

Object: Bouwgrond

Perceel: 6.710 m²

Inhoud woning: max 750 m³

 

 

 

Omschrijving

Bouwkavel Bent
Hazerswoude-Dorp

Over Hazerswoude-Dorp
Hazerswoude-Dorp ligt midden in het prachtige Groene Hart. Het dorp maakt onderdeel uit van de gemeente Alphen aan den Rijn met een rijk verenigingsleven. U kunt hier genieten van de mooie omgeving waar men elkaar nog begroet op straat. Het gebied kent een breed aanbod aan voorzieningen, zoals de sportverenigingen, een zwembad en een gezellige dorpskern met diverse winkels en eetgelegenheden. Hazerswoude-Dorp is gunstig gelegen ten opzichte van steden als Leiden, Amsterdam, Den Haag en Zoetermeer door de goede bereikbaarheid van de uitvalswegen N11 en de A4 en A12. U woont in een aangename rustige omgeving, maar u kunt de drukte gemakkelijk en snel opzoeken.

Kavel Bent is een langgerekt kavel die met de lange zijde aan de weg Bent ligt. Aan de zuidkant en oostkant van de kavel loopt een sloot. Op de kavel Bent in Hazerswoude-dorp mag u één woning bouwen.

Hieronder vindt u de randvoorwaarden die gelden voor deze kavel.

Algemeen
• bebouwing speelt in het landschap een ondergeschikte rol• bebouwing in het buitengebied is in beginsel individueel en afwisselend
• alleen bebouwing ten behoeve van wonen, inclusief aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is toegestaan
• op het agrarische deel is geen bebouwing toegestaan

Ter plaatse van Wonen Situering
• bebouwing situeren binnen het aangegeven bouwvlak
• de woning staat aan de straatzijde, bijgebouwen hebben een ondergeschikte positie• de rooilijn van woning verspringt ten opzichte van de naastgelegen woning 
• de rooilijn van de woning volgt de weg
• bebouwing met voorgevel richten op de weg
• doorzichten naar het achterland behouden

Volume woning
• de woning (inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken) heeft een inhoud van maximaal 750 m3
• de bouwhoogte van de woning is maximaal 10 meter
• de goothoogte van de woning is maximaal 6 meter
• de woning is voorzien van een flinke kap
• de nokrichting is evenwijdig aan of haaks op weg of verkavelingsrichting
• uitbreidingen zoals aanbouwen en dakkapellen zijn ondergeschikt en vormgegeven als toegevoegd element of opgenomen in de hoofdmassa

Volume vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij de woning
• vrijstaande bijbehorende bouwwerken zijn eenvoudig van vorm en ondergeschikt aan de hoofdmassa• de vrijstaande bijbehorende bouwwerken hebben een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 50 m2 
• het oppervlak aan carports mag maximaal 50% van het 
• oppervlak van het zij- en/of achtererf zijn
• erf- en terreinafscheidingen zijn maximaal 1 meter hoog wanneer deze voor de voorgevel staan en elders maximaal 2 meter hoog

Architectonische uitwerking
• de architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig en afwisselend
• toevoegingen zoals bijvoorbeeld dakkapellen, uitbouwen enz. in stijl en afwerking afstemmen op hoofdvolume Materiaal en kleur
• materialen en kleuren zijn traditioneel of terughoudend, zoals gevels van baksteen en daken gedekt met (matte) pannen
• grote vlakken bestaan uit kleine elementen of hebben een duidelijke textuur
• vrijstaande bijbehorende bouwwerken in materiaal en kleur afstemmen op de hoofdmassa.

Parkeren
• houdt rekening met voldoende parkeergelegenheid op eigen kavel
• de norm is 2,3 parkeerplaatsen voor een vrijstaande woning in het buitengebied
• niet alle parkeerplaatsen tellen vol mee, zo telt een garage met voldoende opstelruimte voor garage op eigen terrein voor 1 parkeerplaats en telt een parkeerplaats in de tuin als 0,8 parkeerplaats
• meer informatie vindt u in de Nota parkeernormen en voorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn)

Ter plaatse van Agrarisch
• hier is alleen grasland toegestaan, geen gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde
• erf- en terreinafscheidingen zijn toegestaan, maximaal 1 meter hoog wanneer deze voor de voorgevel staan en elders maximaal 2 meter hoog

Geldend voor de hele kavel
Zuidelijk veenweidegebied
De gehele kavel is in het bestemmingsplan aangeduid als zuidelijk veenweidegebied. Belangrijk is hier het behoud, herstel en de ontwikkeling van de in het gebied aanwezige natuur, landschaps- en cultuurhistorische waarden. Denk daarbij aan de openheid van het landschap en de aanwezigheid van weidevogels en waardevolle sloot- en oevervegetaties. Teven is hier de kleinschalige natuurontwikkeling in de vorm van rietlandjes, schraallanden, moerasjes en open water van belang.

Archeologisch onderzoek
Voor deze hele kavel geldt dat aanvullend of definitief archeologisch onderzoek (opgraven) noodzakelijk is, bij werkzaamheden dieper dan 30 cm in de grond en over een (totale) oppervlakte groter dan 1000 m². U dient hiervoor zelf een archeologisch onderzoeksbureau een rapport te laten opstellen. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de betreffende werkzaamheden dient u dit rapport te overleggen. Meer informatie vindt u in het bestemmingsplan.

Vergunningvrij bouwen
Naast bovenstaande randvoorwaarden uit het bestemmingsplan en de welstandsnota gelden ook de landelijke regels voor vergunningvrij bouwen. Zo kan het zijn dat een bijgebouw of een uitbouw volgens bovenstaande regels niet is toegestaan, maar wel vergunningsvrij gerealiseerd kan worden. Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen.

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar het bestemmingsplan en de welstandsnota.

Ziet u zichzelf hier al wonen? Neem dan contact met ons op voor een afspraak. U kunt de kavel dan bekijken, sfeerproeven en uw vragen stellen aan onze makelaars.

  Fotogallerij

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?
Neemt u contact met ons op.