Selecteer een pagina

                           Burgemeester den Hollanderweg
tegenover nummer 11

Vraagprijs

€ 225.000,- k.k.

 

  Algemene informatie

Burgemeester den Hollanderweg tegenover nummer 11, 2391 MD Hazerswoude-Dorp

 

Object: Boomkwekerijperceel
Oppervlakte: 1.40.30 hectare
Exploitatie: bestaat uit de teelt van snijheesters (Ilex verticillata ‘Oosterwijk’)
Bedrijfsruimte: n.v.t.

 

Over het perceel

 

Kwekerij

Het betreft een boomkwekerijperceel met bijbehorend water en voorzieningen, gelegen ten noorden van de Burgemeester Den Hollanderweg te Hazerswoude-Dorp. De kwekerij is zelfstandig ontsloten op de openbare weg middels een dam.

De kwekerij is groot aan gemeten land circa 12.565 m². De gemiddelde lengte bedraagt circa 379 meter en de gemiddelde breedte varieert van circa 36,7 meter aan de zuidzijde tot circa 30,4 meter aan de noordzijde; het perceel is gerend.

Over de gehele lengte van de kwekerij ligt een tweezijdig autopad van betonplaten met een breedte van 2,5 meter.

Het perceel is geheel ingericht voor de teelt van snijheesters (Ilex verticillata ‘Oosterwijk’) in de vollegrond. Het aanbod is inclusief de aanwezige struiken, circa 12.000 stuks.

Drainage: onderbemaling, voorzien van put en pomp
Beschoeiing: hardhouten palen met asbestvrije golfplaten en stootrand
Bijzonderheden: –  bovengrondse persleidingen langs beide zijden van het perceel, met beregeningspomp in apart pomphok; –  beregeningsslangen met hoge en lage tiksproeiers

Voorzieningen

  • Verhardingen, totaal groot circa 1.000 m², bestaande uit betonplaten
  • Schermhallen, gesitueerd op het gehele perceel, bestaande uit perkoenpalen met windgaas. Het windgaas bestrijkt circa de helft van de oppervlakte van de kwekerij.
  • Nutsvoorzieningen, bestaande uit: – elektriciteitsaansluiting

 

 

Bestemming

Het object is in het vigerende bestemmingsplan ‘Sierteeltgebied’ (2010) aangeduid als “Agrarisch-Sierteelt”, er is géén bouwvlak aangeduid.

Het object is gelegen binnen de molenbiotoop van de ‘Geremolen’, ook bekend als de ‘Blauwe Wip’.

Nadien zijn de volgende bestemmingsplannen aangenomen:

  • ‘Sierteeltgebied Hazerswoude-Dorp – eerste herziening’ (2016)
  • ‘Sierteeltgebied Hazerswoude-Dorp – tweede herziening’ (2019)

Deze plannen hebben niet geleid tot aanpassing van de bestemming van het object.

Daarnaast zijn de volgende parapluplannen op het object van toepassing:

  • Paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie
  • Parapluplan Archeologie
  • Parapluplan Parkeren
Oplevering

In overleg, vanaf januari 2023.

Bijzonderheden

Bij de aankoop van het perceel in 2008 is in de leveringsakte een kwalitatieve verplichting opgenomen dat de verkoper van destijds (H. Van Bruggen B.V.), niet bekend was met enige verontreiniging van het object en dat deze partij niet kan worden aangesproken op de eventuele aanwezigheid van enige verontreiniging. Door het failleren van de betreffende partij, is deze clausule niet meer relevant.

  Fotogallerij

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?
Neemt u contact met ons op.