Selecteer een pagina

                          BURGEMEESTER SMITWEG NABIJ 105

Prijs op aanvraag

 

  Algemene informatie

Burgemeester Smitweg nabij 105,
2391 NG te Hazerswoude-Dorp

 

Object: Boomkwekerijbedrijf
Oppervlakte: circa 3.37.25 hectare
Exploitatie: ingericht voor vollegrondsteelt en gedeeltelijk voor pot- en containerteelt

 

Over het perceel

 

Kwekerij

De kwekerij is gelegen ten zuiden van de Burgemeester Smitweg nabij nummer 105 te Hazerswoude-Dorp. De kwekerij is zelfstandig ontsloten op de openbare weg (Burgemeester Smitweg) middels een dam.

De kwekerij bestaat uit twee percelen, deze zijn met 2 dammen aan elkaar verbonden. Het westelijke perceel is aan de noordzijde vast verbonden met de openbare weg. Het oostelijke perceel is via het westelijke perceel ontsloten.

Het westelijke perceel heeft een gemiddelde lengte van circa 628 meter. De gemiddelde breedte van het perceel is circa 37 meter. Aan de noordzijde van het perceel is een gedeelte in gebruik als weiland.

Het oostelijke perceel heeft een lengte van circa 309 meter. De gemiddelde breedte van het perceel, is circa 17,5 meter. Het zuidelijke gedeelte is in gebruik als opslag. De totale oppervlakte gemeten land van de kwekerij bedraagt circa 30.336 m².

De kwekerij is over de gehele lengte ontsloten middels een tweezijdig autopad van betonplaten en gestort beton, met een breedte van circa 2,5 meter. Langs het pad en de tussensloot ligt een ingegraven persleiding en diverse krachtstroomaansluitingen.

De kwekerij is overwegend ingericht voor vollegrondsteelt en gedeeltelijk voor pot- en containerteelt.

Voor meer informatie over de opstallen en voorzieningen verwijzen wij u naar de brochure.

Bestemming

Het object is overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan ‘Sierteeltgebied’ (2010) aangeduid als “Agrarisch-Sierteelt”. Er is géén bouwvlak aangeduid.
Momenteel is het bestemmingsplan ‘Sierteeltgebied – tiende wijziging’ in voorbereiding. Hierin is voor de kwekerij éen bouwvlak’ aangevraagd aan de noordzijde voor 150 meter lengte.

Nadien zijn de volgende bestemmingsplannen aangenomen:

  • ‘Sierteeltgebied Hazerswoude-Dorp – eerste herziening’ (2016)
  • ‘Sierteeltgebied Hazerswoude-Dorp – tweede herziening’ (2019)
  • ‘Sierteeltgebied – vijfde wijziging’ (2019)

Daarnaast zijn de volgende parapluplannen op het object van toepassing:

  • Paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie
  • Parapluplan Archeologie
  • Parapluplan Parkeren
Oplevering

In overleg.

  Fotogalerij

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?
Neemt u contact met ons op.