Selecteer een pagina

    Burgemeester Smitweg
tegenover nummer 4

Vraagprijs

€ 295.000,- k.k. 

 

  Algemene informatie

Burgemeester Smitweg tegenover nummer 4, 2391 ND Hazerswoude-Dorp

 

Object: Boomkwekerijperceel
Oppervlakte: 2.34.45 hectare
Exploitatie: bestaat uit de teelt van sierteelt gewassen
Bedrijfsruimte: n.v.t.

 

Over het perceel

 

Algemeen

Kwekerijperceel met bijbehorend water en voorzieningen gelegen in het buitengebied van Hazerswoude-Dorp, plaatselijk bekend als Burgemeester Smitweg tegenover nummer 4 te Hazerswoude-Dorp.

Grond

Het perceel boomkwekerijgrond is gelegen ten zuiden van de Burgemeester Smitweg tegenover nummer 4 te Hazerswoude-Dorp en is aan de noordzijde zelfstandig ontsloten op de openbare weg middels een vaste aansluiting. De kwekerij is over de gehele lengte ontsloten middels een tweezijdig autopad van gestort beton.

De lengte van de kwekerij bedraagt circa 611,5 meter aan de westzijde en circa 631 meter aan de oostzijde.  De gemiddelde breedte van het perceel bedraagt circa 32 meter. De totale oppervlakte gemeten land van het perceel bedraagt circa
19.818 m².

Drainage: onderbemaling, voorzien van put en pomp
Beschoeiing: gedeeltelijk bestaande uit graskanten, gedeeltelijk bestaande uit gecreosoteerde palen, asbesthoudende golfplaten, stootrand en dekplank en gedeeltelijk bestaande uit hardhouten palen, asbestvrije golfplaten, stootrand en dekplank
Bijzonderheden: ingegraven persleiding, langs het autopad

Verhardingen

Totaal groot circa 2.235 m², grotendeels bestaande uit gestort beton en gedeeltelijk betonplaten, gesitueerd als autopad  (2,5 meter breed) met passeerstroken en pleinen.

Voorzieningen

  • schermhallen, groot circa 2.850 m², bestaande uit gegalvaniseerde buisconstructies, eenvoudig, gedeeltelijk met windgaas
  • toegangshek, eenvoudige stalen constructie
  • schuurtje, groot circa 33 m², eenvoudige houten constructie, gedekt met asbesthoudende golfplaten
  • fundament voormalige loods
  • pomphok, voorzien van beregeningspomp met nachtvorstmelder, gesitueerd aan de zuidzijde
  • nutsvoorzieningen, bestaande uit elektra (gedeelde meter met de voorliggende huiskavel aan de Voorweg)
Oplevering

– In overleg, circa januari 2023.

– Inclusief snijopstanden.

– Verkoper is gerechtigd om desgewenst nog bomen te rooien (om niet).

– Het grondniveau zal niet worden aangevuld.   

  Fotogallerij

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?
Neemt u contact met ons op.