Selecteer een pagina

Elzenbroek
kavel 2

Koopsom

€ 425.000,- v.o.n.

 

  Algemene informatie

Elzenbroek – kavel 2, 2811 NX Reeuwijk 

 

Object: Bouwgrond

Perceel: 1.435 m²

Inhoud woning: max 650 m³

 

 

 

Omschrijving

Bouwkavel Elzenbroek
Kavel 2
Reeuwijk

De kavel heeft een oppervlakte van 1.435 m² (inclusief water) en omvat een bouwvlak van circa 180 m².
De kavel is gelegen aan het water met tevens een dwarssloot aan de oostzijde.

Op de locatie van de kavel waar de woning kan worden gerealiseerd was een boomkwekerij actief. Er staan nog enige opstallen, welke nog dienen te worden gesloopt. De kavel wordt opgeleverd met de bestaande, door koper te slopen bebouwing. De kavel is dus nog niet bouwrijp. Wij zijn in het bezit van een sloopofferte.

De transactie vindt vrij op naam plaats; de kosten van de notaris, het Kadaster en de overdrachtsbelasting / BTW zijn voor rekening van de verkoper. In opdracht van de koper zullen de opstallen moeten worden gesloopt.
Alleen zo kan de kavel in de overdrachtsbelasting (8%) worden geleverd in plaats van in de BTW (21%).

De nutsvoorzieningen dienen voor uw rekening en risico worden aangelegd/aangesloten. Een aardgasaansluiting wordt niet meer toegestaan.

Mogelijkheden voor de bouw van uw droomhuis
Binnen het aangegeven bouwvlak van circa 10 x 18 meter kunt u uw droomhuis realiseren.
De goothoogte bedraagt maximaal 4,5 meter en de bouwhoogte maximaal 9 meter. De inhoud van de woning mag maximaal 650 m³ bedragen. De nokrichting van het hoofdgebouw dient evenwijdig aan het slagenlandschap te worden gesitueerd.

Daarnaast zijn er vrijstaande bijbehorende bouwwerken toegestaan in het achtererfgebied tot maximaal 75 m². De afstand tot de zijdelingse perceelgrenzen mag niet minder bedragen dan 6 meter. Het voornoemde is exclusief de vergunningsvrije bouwmogelijkheden. Meer informatie over de mogelijkheden van de bouw van een woning kunt u vinden in het bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl) en de brochure ‘vergunningsvrij bouwen’. U kunt daarnaast ook de deskundige van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk raadplegen.

Hieronder vindt u de randvoorwaarden die gelden voor deze kavel.

Algemeen
• Kadastraal bekend als gemeente Reeuwijk, sectie A, nummer 1814. De oppervlakte is groot 0.14.35 hectare.
• De juridische levering zal plaats vinden ten kantore van notariskantoor Van der Meulen, Kock & Ubachs in Waddinxveen.
• Tot zekerheid van nakoming van de verplichtingen van koper, zal door koper een bankgarantie worden gesteld van 10% van de koopsom.

Bestemming
De bouwkavel vormt onderdeel van het bestemmingsplan ‘Elzenbroek tussen 1 – 3 en 6, Reeuwijk’, welke op 30 september 2021 is vastgesteld en inmiddels onherroepelijk is. De kavel heeft hierin de bestemming ‘Wonen‘ gekregen, waarbij er een bouwvlak is aangeduid.
Bouwmogelijkheden binnen het op de bestemmingsplankaart aangegeven bouwvlak:
– maximale inhoud 650 m³
– maximale bouwhoogte 10 meter
– maximale goothoogte 4,5 meter
– maximale grootte vrijstaande bijgebouwen en overkappingen 75 m², maximale goothoogte 3 meter en maximale bouwhoogte 5 meter.
Bovenstaande is exclusief hetgeen vergunningsvrij is toegestaan.

Bijzonderheden
• Koper dient zelf te zorgen voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning.
• Koper dient zelf te zorgen voor aansluiting op de nutsvoorzieningen.
• De bestaande beschoeiing zal door verkoper worden aangepast. Hierbij zullen de palen tot net boven de waterlijn worden weggedrukt en de platen worden verwijderd. De oeverlijn (circa 2 meter) wordt verlaagd tot 20 cm boven de waterlijn. Realisatie in het 3e kwartaal van 2022.
• De dwarssloten worden door verkoper gegraven. Realisatie in het 3e kwartaal van 2022.
• De groenstrook en de bomenrij wordt na de realisatie van de bouw, uiterlijk 31 december 2023, door verkoper gerealiseerd.
• De noordelijke watergang is geen openbaar vaarwater.
• Er is een bodemonderzoek / ‘schoongrondverklaring’ beschikbaar; er is geen aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk.
• In de leveringsakte zal een beding worden opgenomen dat koper (en zijn rechtsopvolgers) zorgt voor het handhaven en onderhouden van een groenstrook van circa 7 meter aan de zuidzijde van de kavel.
• In de leveringsakte zal een beding worden opgenomen dat koper (en zijn rechtsopvolgers) zorgt voor het handhaven en onderhouden van de scheidingssloot tussen de kavel.

Levering
• Oplevering 1e kwartaal 2022.
• Levering ten kantore van notariskantoor Van der Meulen, Kock & Ubachs in Waddinxveen.
• Inclusief kas en aanwezige verharding (sloopofferte is voor handen).
• Koper dient zelf te zorgen voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning.
• Koper dient zelf te zorgen voor aansluiting op de nutsvoorzieningen.

Ziet u zichzelf hier al wonen?
Neem dan contact met ons op voor een afspraak. U kunt de kavel dan bekijken, sfeerproeven en uw vragen stellen aan onze makelaar.

  Fotogallerij

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?
Neemt u contact met ons op.