Selecteer een pagina

                          Insteek 36

Prijs op aanvraag

 

  Algemene informatie

Insteek 36,
2771 AB  Boskoop

 

Object: Boomkwekerijbedrijf
Oppervlakte: circa 3.74.42 hectare
Exploitatie: ingericht voor sierteelt op rolcontainers

 

Over het perceel

 

Kwekerij

Het boomkwekerijbedrijf is gelegen ten noorden van de Insteek te Boskoop en bestaat uit 3 parallel aan elkaar gelegen percelen. De kwekerij is gelegen achter Insteek 36 en is zelfstandig ontsloten op de openbare weg middels een vaste aansluiting met een breedte van circa 6 meter.

Er is een bedrijfscentrum, groot circa 2.750 m², dit bestaat uit de ondergrond van het bedrijfsgebouw met voorterrein, glazen kas 1 en een gedeelte van de kasloods en glazen kas 3. De kwekerij is gelegen ten noorden van het bedrijfscentrum.

De lengte van de kwekerij bedraagt circa 335 meter. De gemiddelde breedte is circa 88,5 meter aan de zuidzijde, circa 104 meter op het middengedeelte en circa 60 meter aan de noordzijde. De oppervlakte bekweekbare grond van de kwekerij bedraagt circa 30.461 m². Dit is inclusief de overkluisde sloot, groot circa 2.500 m², welke parallel ligt aan de oostzijde van het ontsluitingspad.

Op het westelijke perceel is een waterbassin gesitueerd, inhoud circa 2.000 m³.

De kwekerij is ontsloten middels een middenpad van onderheid beton, breedte circa 3,1 meter, voorzien van Akapp-voedingsrail ten behoeve van de (automatische) containertransporttrein. Het object is ingericht voor sierteelt op rolcontainers.

Voor meer informatie over de opstallen en voorzieningen verwijzen wij u naar de brochure.

Bestemming

Het object is gelegen in het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (2011); het object is hierin aangeduid als “Agrarisch”.

Nadien zijn de volgende bestemmingsplannen aangenomen:

  • Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied 2013
  • Buitengebied Boskoop, 2e actualisatie
  • Buitengebied Boskoop – derde actualisatie
  • Buitengebied Boskoop – vierde actualisatie

Daarnaast zijn de volgende parapluplannen op het object van toepassing:

  • Paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie
  • Parapluplan Archeologie
  • Parapluplan Parkeren
Oplevering

In overleg.

  Fotogalerij

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?
Neemt u contact met ons op.