Selecteer een pagina

                                      Loeteweg 4b

Prijs op aanvraag

 

  Algemene informatie

Loeteweg 4b,
2391 NL Hazerswoude-Dorp

 

Object: Boomkwekerijperceel
Oppervlakte: circa 2.45.74 hectare

Vollegrondsteelt zeker ook geschikt voor handelsbedrijven

 

Over het perceel

 

Algemeen

Perceel tuinland met bijbehorend water en voorzieningen op 2.45.74 ha grond.

Het perceel is momenteel ingericht voor vollegrondsteelt, maar is zeker ook geschikt voor handelsbedrijven. Er zijn grote bouwmogelijkheden op het perceel en het is hiermee een perfecte locatie voor handelsbedrijven. Gelegen op korte afstand van het ITC/PCT te Hazerswoude-Dorp, maar dan zonder de hoge kosten van een industrieterrein.

Grond

De boomkwekerij bestaat uit 2 in de breedte geschakelde percelen, welke met elkaar zijn verbonden middels dammen; er kan worden rondgereden.

De lengte van het westelijke perceel bedraagt circa 343,5 meter. De gemiddelde breedte bedraagt circa 29 meter. De oppervlakte gemeten land van dit perceel bedraagt circa 9.980 m². Het perceel is over de gehele lengte ontsloten middels een tweezijdig autopad van betonplaten, breedte 3 meter.

De lengte van het oostelijke perceel bedraagt circa 338 meter. De gemiddelde breedte bedraagt circa 29,7 meter. De oppervlakte gemeten land van dit perceel bedraagt circa 10.090 m². Het perceel is over de gehele lengte ontsloten middels een tweezijdig autopad van betonplaten, breedte 3 meter.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure

Bestemming

Het object is gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Sierteeltgebied’ (2010), met de daarbij behorende wijzigings- en herzieningsplannen. Het object is hierin aangeduid als “Agrarisch-Sierteelt”. 

Op het perceel is een zeer ruim bouwvlak aanwezig van circa 9.440 m². Hierop kunt u uw bedrijfsbebouwing laten bouwen en uw dromen realiseren. 

Het perceel is ook geschikt voor de uitoefening van diverse nevenactiviteiten, zoals een hoveniersbedrijf.

Naast het bestemmingsplan zijn de volgende parapluplannen op het object van toepassing:

  • Cultuurhistorie
  • Parapluplan Archeologie
  • Parapluplan Parkeren
Oplevering

Het moment van oplevering is in overleg.

  Fotogalerij

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?
Neemt u contact met ons op.