Selecteer een pagina

Reijerskoop nabij 64
Boskoop

Koopsom

vanaf € 435.000,- v.o.n.

 

Algemene informatie

Reijerskoop nabij 64 – bouwkavel, 2771 BR  Boskoop 

Object: Bouwkavel
Perceel: 3.350 m²
Inhoud woning: 500 m³

 

Bouwkavel

 

Omschrijving

√ toplocatie aan het Reijerskoop
√ vrije uitzichten
√ centrale ligging nabij alle grote steden in de Randstad

MET RECHT EEN BUITENKANS!
Aan de oostelijke dorpsrand van Boskoop, aan de “Tuinen van Boskoop” is deze bouwkavel gelegen. Aan deze groene laan met karakteristieke woningen kunt u naar eigen inzicht uw energiezuinige droomhuis realiseren.

Het kenmerkende van deze kavel is de fraaie ligging omgeven door water en groen, maar niet afgelegen. De drukte kunt u gemakkelijk opzoeken, Boskoop is gunstig gelegen ten opzichte van grote steden als Leiden, Amsterdam en Den Haag. Een geweldige plek op te wonen, te relaxen en te genieten van de omringende natuur. Op de fiets maakt u mooie tochten door het Groene Hart of zoekt u de gezelligheid van de dorpskern op.

De bouwkavel is bereikbaar vanaf de verkeersluwe “30 km” weg, via een draaibrug en een gezamenlijke pad vanaf het Reijerskoop.

Mogelijkheden voor de bouw van uw droomhuis

De bouwkavel heeft een oppervlakte van 3.350 m². Binnen het aangegeven bouwvlak van circa 210 m² kunt u uw droomhuis realiseren.

De bouwhoogte bedraagt maximaal 10 meter en de goothoogte maximaal 6 meter. De inhoud van de woning mag maximaal 500m³ bedragen.

Daarnaast zijn er vrijstaande bijbehorende bouwwerken toegestaan in het achtererfgebied met een gezamenlijke maximale grootte van maximaal 50 m² (te vergroten tot 75 m²) en een goothoogte van maximaal 3 meter.

Het voornoemde is exclusief de vergunningsvrije bouwmogelijkheden. Meer informatie over de mogelijkheden van de bouw van een woning kunt u vinden in het bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl) en de brochure ‘vergunningsvrij bouwen’. U kunt daarnaast ook de deskundige van de gemeente Alphen aan den Rijn raadplegen.

Algemeen
 • Bouwkavel; kadastraal bekend als gemeente Boskoop, sectie B, nummer 6820.
 • De oppervlakte is totaal groot 3.350 m².
 • De juridische levering zal plaats vinden ten kantore van Limes Netwerk Notarissen in Hazerswoude-Dorp.
 • Tot zekerheid van nakoming van de verplichtingen van koper, zal door koper een bankgarantie worden gesteld van 10% van de koopsom.
Bestemming

De bouwkavel vormt onderdeel van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Boskoop – zevende wijziging’, welke op 6 april 2021 onherroepelijk is vastgesteld. Er is hierbij een bouwvlak aangeduid, afmetingen circa 14,5 x 14,5 meter, waar binnen een woning kan worden gebouwd.

De noordzijde van de kavel is aangeduid als “Agrarisch-landschapstuin”, afmetingen circa 32 x 35,5 meter. Dit gedeelte kan worden ingericht als siertuin of voor het hobbymatig houden van kleinvee. Op de kavelgrens is een gedeelte aangeduid als “Water”.

Aan de westzijde bevindt zich een karakteristieke windakker en aan west- en oostzijde bevinden zich sloten; één en ander is bestemd als “Natuur”.

Niet te vergeten
 • Koper dient zelf te zorgen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning.
 • De nutsvoorzieningen dienen voor uw rekening en risico worden aangelegd/aangesloten. De huidige elektriciteitsaansluiting is in overleg met verkoper te verzelfstandigen.
 • Er is een bodemonderzoeksrapport (“schone grond verklaring”) beschikbaar.
 • Op de locatie van de bouwkavel waar de woning kan worden gerealiseerd is een boomkwekerij actief. De glazen kas aan de oostzijde dient nog te worden gesloopt. De kavel wordt opgeleverd met de bestaande, door koper te slopen glazen kas. De kavel is dus nog niet bouwrijp. Wij zijn (nog niet) in het bezit van een sloopofferte.
 • In opdracht van de koper zal de gehele glazen kas aan de oostzijde binnen 3 maanden na de overdracht moeten worden gesloopt. Alleen zo kan de kavel in de overdrachtsbelasting (thans 8%) worden geleverd in plaats van in de BTW (thans 21%).
Bijzonderheden
 • Aan de noordzijde van de kavel zal een tussensloot worden gerealiseerd voor rekening van verkoper, ná de juridische levering en ná de sloop van de glazen kas.
 • Verkoper zal zorg dragen voor een nieuw ontsluitingspad langs de westzijde tot aan de bouwkavel, voorzien van beschoeiing.
 • Verkoper zal zorg dragen voor het rooien van de griffelplanten en het verwijderen van de schermhal. Het huidige autopad op de kavel blijft liggen.
 • In de leveringsakte zal een erfdienstbaarheid worden gevestigd voor uitweg over de voorliggende huiskavel, middels een pad aan de westzijde; de kosten voor onderhoud voor het pad en brug worden 50-50 verdeeld.
 • In de leveringsakte zal een erfdienstbaarheid worden gevestigd voor het hebben van kabels en leidingen, inclusief riolering, in de voorliggende huiskavel.
 • Oplevering vanaf 1 juli 2023.

Ziet u zichzelf hier al wonen?

Neem dan contact met ons op voor een afspraak. U kunt de kavel dan bekijken, sfeerproeven of uw vragen stellen aan onze makelaar. 

  Fotogallerij

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?
Neemt u contact met ons op.