Selecteer een pagina

AVG

Privacyverklaring

Jacobs Advies & Makelaardij, gevestigd aan Voorweg 62 A, 2391 AE Hazerswoude-Dorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy serieus

Jacobs Advies & Makelaardij neemt uw privacy serieus. Jacobs Advies & Makelaardij verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Jacobs Advies & Makelaardij besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Jacobs Advies & Makelaardij investeert continu in het bieden van goede dienstverlening.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

U verkoopt of verhuurt uw object
Wanneer u Jacobs Advies & Makelaardij inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

•  Voor- en achternaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummeren e-mailadres;
•  De reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
•  De datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur
•  staat of heeft gestaan;
•  De omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar,
•  de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
•  Beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object;
•  De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
•  Wanneer het object is verkocht of verhuurd; de transactiegegevens zoals de verkoop- of
•  verhuurprijs en de transactiedatum;
•  Identiteitsvaststelling;
•  Overige informatie die u aan ons verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier
•  op deze website, correspondentie en telefonisch;

U bent op zoek naar een ander object

Wanneer u Jacobs Advies & Makelaardij inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

•  Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
•  Het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen;
•  Gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur,
•  bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
•  Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
•  Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of
•  huurprijs en de transactiedatum;
•  Overige informatie die u aan ons verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier
•  op deze website, correspondentie en telefonisch;

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van onze dienstverlening.   
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door Jacobs Advies & Makelaardij dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

•  Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
•  Gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van
•  het object, de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
•  De reden van koop of huur;
•  Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
•  Gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs;
•  Overige informatie die u aan ons verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier
•  op deze website, correspondentie en telefonisch;

Met welk doel en waarom wij persoonsgegevens verwerken

U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object
Wij gebruiken uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u Jacobs Advies & Makelaardij heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

•  Om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de
•  website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures;
•  Om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt);
•  Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren;
•  Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor;
•  als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons;

U bent op zoek naar een ander object

Wanneer u Jacobs Advies & Makelaardij inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

•  Om informatie toe te sturen omtrent andere objecten;
•  Om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
•  Voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD)
•  Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport;

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van onze dienstverlening. 

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

•  Voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
•  Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
•  Voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD)
•  Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jacobs Advies & Makelaardij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen ontvangt Jacobs Advies & Makelaardij graag uw verzoek onder vermelding van uw naam en adres. Ons kantoor zal uw verzoek zo spoedig mogelijk verwerken of verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Jacobs Advies & Makelaardij neemt uw privacy serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?
Neemt u contact met ons op.